A Cursillo eredete

Mi a lényege, hogyan keletkezett és hogyan fejlődött ki mai formájában a Cursillo?

A Cursillo spanyol eredetű szó, kis vagy rövid "kurzust", tanfolyamot jelent.

Csütörtök estétől vasárnap estig tartó együttlét bentlakással, ahol lelkészek és világiak a keresztyén hit mai világunkban is érvényes igazságait, a keresztyén élet kiteljesedésének lehetőségeit, valamint a keresztyén emberi kapcsolatok mintáit mutatják be, nemcsak előadással, hanem beszélgetésekkel, életpéldákkal. Egy szeretetteljes közösség, amelyben alkalom nyílik új felismerések meglátására hívőknek és keresőknek egyaránt. Ez a közösség időnként utótalálkozókat szervez, aminek spanyol neve Ultreya(ami magyarul kb. úgy adható vissza, mint tovább, előre). Egy-egy ilyen Ultreya hangulatát is megörökítjük honlapunkon ...

A kezdetek visszanyúlnak a spanyol polgárháború éveihez, amikor az ottani katolikus egyház megújulásához megfelelő közösségi formákat, új módszereket és elkötelezett egyéniségeket kerestek. Akkor sikerült lerögzíteni ennek a sajátos lelkiségi mozgalomnak az alapjait. A teljes megnevezés: Cursillo de Cristiandad, a keresztyénségről szóló rövid tanfolyam. Ez a mozgalom azóta - kisebb változtatásokkal - a világ különböző országaiban, különféle keresztyén felekezetekben elterjedve többmillió embernek adott életreszóló élményt, és modern világunk mindennapjaiban használható megoldásokat környezetünk kihívásainak keresztyéni kezeléséhez.

Ezt a közösségi élményt érdemes megtapasztalni!