Bonnin halálának 4. évfordulójára

Arsenio Pachon, Eduardo Bonnin munkatársa és barátja. Mallorcán a katolikus cursillo egyik irányító-összefogó testületének, a "vezetők iskolájának"  (Escuela de Dirigentes) vezetője. Az évforduló alkalmából levelet küldött minden ország Cursillós Titkárságának. Egyik testvérünk lefordította:  

B É K E

Palma de Mallorca, 2012. február 6.

Cursillista Batátaim!

Újra eljött február hatodika, negyedszerre emlékezünk meg Eduardo Mennyei születésnapjáról.

Eduardónak különleges elhívása volt. Természeténél fogva és tehetségén keresztül válaszolt Isten hívására, vállalta a Cursillo nagy missziós feladatát, szétosztva az egész világon a karizmát melyre a Szentlélek indította: hogy mindenkihez, legfőképpen az eltávolodottakhoz eljusson a jó hír, hogy Isten szereti őket.

Hogy mindenki tudja meg!

Ő utolsó akart lenni, lemondott önmagáról, a szolgálatban viszont elsőként lett mindenkinek a mindene.

Nem szégyellte a Kereszt botrányát, hirdette Isten szeretetét.

Nem dicsőségvágyból, hanem Jézus küldöttjeként teljesen az Evangélium munkájának szentelte magát, a legalapvetőbb dologból kiindulva: Isten szeretetéből, mely minden emberre vonatkozik. Hogy mindenki megtudja. Hogy ne felejtsük el, hogy mindannyian számíthatunk Mennyei Atyánk ingyen szeretetére.

Eduardo velünk van és velünk marad, hogy hallgassuk azt az üzenetet amit a Szentlélektől kapott. Üzenetének visszhangja hív bennünket, hogy folytassuk a munkát amit elkezdett.

Fenn kell tartanunk a Cursillo lelkiségének tüzét, amely Eduardót is inspirálta, a lángot, mely az általunk elfoglalt négyzetméter közepén lobog.

Bátran árasszuk a szeretetet barátainkra, akik körülöttünk vannak, és Isten mindenki iránt való szeretetének tanúi leszünk.

Mindörökké … DE COLORES !!!

Arsenio