Református Cursillo

Magyarországon a Református Cursillo létrehozásának gondolata 2005-ben született meg. A gondolatot hamar tett követte! A kezdeményezéshez segítő emberek is csatlakoztak, mind elkötelezett világiak, mind a Református Egyházhoz tartozó, a Cursillo ügyét támogató testvérek.

Az első református cursillót 2005 novemberében Kecskemét mellett Nyárlőrincen az Emmaus-házban tartottuk. Tapasztalataink folyamatosan bővültek, bővülnek, és a támogató testvérek száma is egyre növekszik. 

2008 februárjában a cursillo ügyének sikerült megnyerni Erdélyt is! Szovátán szerveztük meg az első határon túli alkalmat. Ezt 2008-ban még további négy másik cursillo követte. Erdélyi testvéreink már önállóan szervezik saját alkalmaikat.

2010. végére már eljutottunk a 45. cursillóig! Ezt is Szovátán tartottuk, november 18-21 között. Ez egyúttal a 15. Erdélyi alkalom volt.

2011 márciusában Balazséron megtartottuk az első kárpátaljai cursillót. Felvidéken, májusban Kokava Linia nyitotta meg a sort! 2011 novemberében már a 62. cursillós alkalmat tartottuk Berekfürdőn. Ekkor lépte át a magyarországi résztvevők létszáma az 1000 főt. 

2012-ben újabb áldott alkalmakkal gazdagodott a Református Cursillo. További 490 testvérünk tudott csatlakozni a közösséghez határon innen és túl. Kárpátmedencei összlétszám 2012 végén 2216 fő.

A 2013-as esztendőt Kárpátalja nyitotta meg - megelőzhetetlenül -, január 3-án! Ez már a 81. cursillo volt!

2017-ra úgy fordultunk, hogy  már 164 cursillo sikeres szervezése történt meg. Magyarországon ekkorra 2504-en, a határon túli régiókkal együtt pedig 4333-an ismerték meg a cursillót. 

A számok további gyarapodásról szólnak. 2019-et úgy kezdjük, hogy már a 205-ik cursillót fogjuk szervezni. A 13 év alatt 5255 résztvevő élte át ezt a közösségi élményt.

Folymatosan újabb elhívott szolgáló munkatársak kapcsolódnak a munkába. Mindegyikük új életpéldát, új színt kölcsönöz a közösségnek! Ami közös bennünk, az az Isten iránti feltétlen elkötelezettség. Ez jelenik meg alkalmainkon, ezt adjuk tovább, ez érinti meg a résztvevőket, ez segíti őket, hogy ki-ki végigjárhasson az Evangélium befogadásának útján!